Folkets Fabrik – bogen om Maltfabrikken

350,00kr.

Historien om Maltfabrikkens transformation fra industriarv til moderne kulturcenter trækker tråde fra fabriksbygningernes forfaldne facader, over ildsjæles kamp for et stærkt fællesskab, til en arkitektonisk vellykket forvandling. Bygningerne har mange stemmer, og hvis de rå mure kunne tale ville et utal af historier sive ud gennem murværkets sprækker. Gamle historier om den kulturhistoriske bygningsmasse af fabrikken som fabrik, historier om fabrikkens forfald med graffiti og store drømme, og den nye historie om Praksis Arkitekters visionære greb, med respekt for den sokkel, fabrikken hviler på.

Det er disse historier om kulturarv, fremtidsdrømme og store arkitektoniske visioner, bogen ’Folkets Fabrik’, fortæller. Gennem en omfattende billeddokumentation af fabrikkens transformation, inddragelse af historisk materiale, interviews med centrale aktører og essays udfoldes historien om Maltfabrikken som et nyt arkitektonisk og kulturelt samlingspunkt for Ebeltoft og regionen og som et kulturkraftcenter med internationalt udsyn. Fotograf Jens Lindhe har dokumenteret de arkitektoniske greb i en række fotos der formidler materialer, rumoplevelser og arkitektoniske greb. For på Maltfabrikken er mellemrummene og de mange små detaljer lige så vigtige som helheden.

Bogen er tosproget, dansk og engelsk.
Udgivet: 8. juni 2021
256 sider
ISBN: 978-87-7407-443-4

Relaterede produkter